Tłumacz przysięgły języka greckiego

Marszałkowska

tel: 22 465 96 04

Tłumaczenia przysięgłe: Język grecki

Greckie tłumaczenia przysięgłeJęzyk grecki należy do języków indoeuropejskich, konkretniej do grupy języków helleńskich. Grupę języków helleńskich tworzyły wcześniejsze formy języka greckiego (starogrecki i średnio- grecki wraz z ich dialektami) oraz język macedoński, który obecnie jest już językiem martwym. Sama nazwa języka "greka" pochodzi od łacińskiej nazwy tego języka, którą nadali mu Rzymianie, lingua Graeca. Grecy swój język nazywali, w grece klasycznej, ἡ Ἑλληνικὴ γλῶττα (he Hellenikè glõtta), a w języku nowogreckim η Ελληνική γλώσσα (i Ellinikí Glassa), obie nazwy oznaczają "język helleński". Przypuszczalnie najstarszym językiem europejskim jest właśnie greka, które liczy sobie około czterech tysięcy lat (pismo około trzech tysięcy). Co ciekawe sam język niewiele się w tym czasie zmienił, zwłaszcza alfabet uległ bardzo niewielkim przeobrażeniom. Obecnie w języku greckim porozumiewa się około piętnastu milionów ludzi i jest on językiem urzędowym w Grecji i na Cyprze.

Grecki należy do grupy języków izolowanych, to znaczy takich, które nie wykazują podobieństw z innymi istniejącymi językami lub takie, które nie są spokrewnione z innym językiem w obrębie swojej grupy językowej (w obrębie języków indoeuropejskich grecki nie ma wspólnych cech z żadnym innym językiem). Wśród języków izolowanych można wymienić również językjapoński, baskijski, albański

Gramatyka języka greckiego

Gramatyka języka greckiego jest znacząco odmienna od polskiej: w greckim rzeczowniki odmieniają się przez cztery przypadki (mianownik, dopełniacz, biernik i wołacz), istnieją trzy typy odmiany rzeczowników (deklinacje), funkcjonują rodzajniki, nie ma bezokolicznika (nieodmiennej, nieosobowej formy czasownika). Odmienność tego języka od języka polskiego jest na tyle duża, że uczenie się go jest ciężkim zajęciem i sporym wyzwaniem.

Stopień trudności Greki

O stopniu trudności greki świadczyć może znikoma ilość tłumaczy przysięgłych: zarejestrowanych jest ich dziewięciu, dwoje z nich działa w Warszawie, siedmioro jest rozsianych po całej Polsce, a jedna tłumaczka przysięgła z języka greckiego wykonuje swoją pracę z Grecji. Zdecydowana mniejszość tłumaczy przysięgłych, troje, zdobyło uprawnienia do wykonywania zawodu już po wprowadzeniu obowiązku zdania egzaminu państwowego (ustawa z 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego).


Logo agencji MIW
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.